Allround Automotive Solutions (A.A.S)

Sinds 1 januari 2007 is Allround Automotive Solutions opgericht, een landelijk onafhankelijk kwaliteitsnetwerk. De nieuwe keten is van start gegaan met veertig onafhankelijke schadeherstelbedrijven, voorheen opereerden een aantal van deze bedrijven bij het Five Star Service Net van lakleverancier DuPont Refinish (FSSN). Inmiddels is het uitgegroeid tot een landelijke dekking met meer dan 88 leden. Met de oprichting van dit onafhankelijke kwaliteitsnetwerk willen de aangesloten bedrijven meer duidelijkheid scheppen voor de grote opdrachtgevers. De A.A.S.-schadeherstellers worden ondersteund door een operationeel team dat een krachtige ondersteuning op het gebied van marketing, financiële bedrijfsbeheer, organisatie en training geeft.

Nieuw schadeherstelnetwerk: Allround Automotive Solutions (A.A.S)

Binnen A.A.S participeren de bedrijven niet binnen een ander netwerk, dit is ook de vraag uit de markt en van de opdrachtgevers. Ze moeten een keuze maken. Zo kunnen we met 1 gezicht naar buiten treden.

Nieuwe organisatiestructuur

Het besluit om Allround Automotive Solutions op te richten werd genomen tijdens een algemene ledenvergadering in juni van dit jaar. Benadrukt word dat de lokale herkenning belangrijk blijft: Zwaartepunt bij het nieuw opgericht Allround Automotive Solutions wordt de lokale marktbewerking. Onze leden moeten herkenbaar blijven in hun eigen regio. Zo willen we hun regionale naamsbekendheid behouden en verder versterken. Momenteel zijn we in afsluitende pilotfase met een bekend telemarketing-bureau die onze leden zal ondersteunen met het in kaart brengen van de regionale markt. Vervolgens probeert het bureau afspraken te maken voor onze schadeherstellers om zo meer werk binnen te halen.

Maar tegelijkertijd komen er overkoepelende voordelen. Zo gaat men grote opdrachtgevers centraal benaderen, waarbij de focus vooral zal zijn gericht op autoverzekeraars en fleetowners. Als in een gebied een vestiging van een hard franchise keten en een onafhankelijk bedrijf zijn gevestigd, dan zullen grote opdrachtgevers vaak kiezen voor hard-franchise. Zo heeft men 1 centraal aanspreekpunt. Ook zijn de verantwoordelijkheden van de leden nu centraal geregeld.

Hagen: “De allround A.A.S.-schadeherstellers hebben een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn hardwerkende, servicegerichte kwalitatieve ondernemers in hart en nieren met een hoge betrokkenheid voor hun A.A.S.-schadeherstelbedrijf. Dat is de reden dat de A.A.S.-schadeherstellers snel (korte lijnen) en oplossingsgericht werken. Dit werkt ook door in de kostenefficientie. Wij hebben dan ook als motto: Zodra u ons nodig heeft, staan wij per direct voor u klaar!”

De opbouw

De A.A.S.-schadeherstellers worden ondersteund door een operationeel team dat een krachtige ondersteuning op het gebied van marketing, financiële bedrijfsbeheer, organisatie en training geeft. Het bestuur van Allround Automotive Solutions bestaat uit een aantal autoschade-ondernemers, zij weten natuurlijk als geen ander wat er leeft en waar behoefte aan is. Deze bestuursleden hebben het mandaat van de deelnemende bedrijven en hebben een taak als beleidsmaker en toezichthouder. Voor de zakelijke of particuliere klant is er dus 1 aanspreekpunt omtrent werkafspraken, tarieven en diensten, waarbij alles geregeld wordt!

Kijk voor meer informatie op: www.aas-schadeherstel.nl

A.A.S.-schadeherstellers is gevestigd in Breda en 24 uur per dag te bereiken via

  • email info@aas-schadeherstel.nl
  • of telefoonnummer: 0800 531 77 25